กฟน. ร่วมโชว์นวัตกรรมไฟฟ้าสุดล้ำในงาน ITE 2019

วันที่ 07 ต.ค. 2562 เวลา 16:40 น.
กฟน. ร่วมโชว์นวัตกรรมไฟฟ้าสุดล้ำในงาน ITE 2019
 

วันนี้ (3 ตุลาคม 2562) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2019 หรือ ITE 2019 โดยมี นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เข้ารับโล่เกียรติยศในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน พร้อมการบรรยายพิเศษหัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร" โดยนายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟน. และการจัดนิทรรศการโชว์นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคตของ กฟน. งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟน. เปิดเผยว่า กฟน. ถือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจำหน่ายระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง และบริการต่าง ๆ ให้ทันสมัย ตอบสนองวิถีชีวิตเมืองมหานครของผู้ใช้ไฟฟ้า โดยให้การสนับสนุนการจัดงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2019 หรือ ITE 2019 ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอ “นวัตกรรมเพื่อสังคม” ที่ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในแง่การสร้างรายได้ การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ที่จะนำไปสู่การสร้างความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่ง กฟน. ได้มีการสนับสนุนงบประมาณการจัดงาน พร้อมจัดนิทรรศการนำเสนอเทคโนโลยีของ กฟน. ในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง ทั้งเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า โซลาร์รูฟท็อป ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด บริการที่ทันสมัยของ กฟน. ผ่านทางแอปพลิเคชัน MEA Smart Life และ MEA EV บริการชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบ E-Payment ตลอดจนการจัดแสดง Smart Meter ที่จะนำมาใช้งานในอนาคต เป็นต้น

ผู้ว่าการ กฟน. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กฟน. ยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร" โดยนายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟน. ในวันนี้ บริเวณเวทีกลาง ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ เพื่อนำเสนอมุมมองการพัฒนาการให้บริการของ กฟน. ที่พร้อมรองรับวิถีชีวิตเมืองมหานครแห่งอนาคต ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ร่วมงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ กฟน.ให้ดียิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมสัมผัสนวัตกรรมที่ทันสมัย ทั้งของ กฟน. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มาจัดแสดงภายในงาน จนถึงวันที่ 5 ตุลาคมนี้ ที่สามย่านมิตรทาวน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

บทความแนะนำ