ศธ.นำเครื่องกรองอากาศต้นแบบฝีมือนักศึกษาอาชีวะ ทดลองใช้จริงใน 2 รร. สู้ฝุ่นPM 2.5

วันที่ 07 ต.ค. 2562 เวลา 13:26 น.
ศธ.นำเครื่องกรองอากาศต้นแบบฝีมือนักศึกษาอาชีวะ ทดลองใช้จริงใน 2 รร. สู้ฝุ่นPM 2.5
กระทรวงศึกษาธิการ นำเครื่องกรองอากาศต้นแบบฝีมือนักเรียนอาชีวะ ลงพื้นที่ติดตั้งใน 2 โรงเรียนเขตประสบภัย ต้านฝุ่น PM2.5 พร้อมผลิตมอบให้กับโรงเรียน สพฐ.กทม. และ สพม.กทม. ต่อไป

ดร.ไกรเสริม  โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และ นายประลอง  ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงภัยของ PM2.5 ต่อสุขภาพเด็ก รวมถึงนำเสนอเครื่องกรองอากาศต้นแบบฝีมือนักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และวิทยาลัย เทคนิคสุพรรณบุรี วันนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ต่อยอดจริง นำเครื่องกรองอากาศต้นแบบดังกล่าว ลงพื้นที่โรงเรียนเขตประสบภัย โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตบางซื่อ และโรงเรียนวัดอมริมทราราม เขตบางกอกน้อย

ดร.ไกรเสริม  กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยของท่านณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เราจะทำงานในเชิงรุกให้มากขึ้น จะไม่รอให้เด็กนักเรียนและครูของเรามีปัญหาด้านสุขภาพก่อนแล้วค่อยมาตามแก้ไข แต่เราจะใช้ศักยภาพของเราบูรณาการหน่วยงานในสังกัดที่มีให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด จึงได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ช่วยคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกรองอากาศต้นแบบ ช่วยลดค่า PM2.5 ใช้ในห้องเรียน วันนี้ นำเครื่องกรองอากาศต้นแบบมาลงพื้นที่จริง ต่อยอดที่ได้แถลงข่าวไป และจะนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ทดลองใช้จริงนี้ไปปรับ และผลิต มอบให้กับโรงเรียน สพฐ.กทม. และ สพม.กทม. ต่อไป

"โรงเรียนจะต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยให้มากที่สุด เพราะ นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนยาวนานมากในหนึ่งวัน และมากถึง 5 วันต่อสัปดาห์ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงไม่นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ และเราไม่รู้ว่าวันไหนจะมีดัชนีคุณภาพอากาศสูงเกินมาตรฐานบ้าง เพราะ สภาพอากาศในแต่ละวันไม่เหมือนกัน ฝนตก อากาศ ลม การก่อสร้าง การคมนาคม เป็นปัจจัยทั้งสิ้น การสนับสนุนเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 นี้ถือเป็นจุดเริ่มในการป้องกัน บรรเทาปัญหาจากกระทรวงศึกษาธิการ เราต้องชนะปัญหาฝุ่นละอองจิ๋วนี้ให้ได้" ดร.ไกรเสริม กล่าว

ด้านนางดารารัศมิ์  ศรีวิลัย รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ กล่าวว่า โรงเรียนได้ช่วยกันให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ถึงภัยของฝุ่นละอองจิ๋ว PM2.5 เพื่อให้นักเรียนได้ระมัดระวังตัวเอง รวบถึงมาวิธีป้องกันตัว เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัยชนิดป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านและเดินทางกลับบ้าน ครั้งนี้ ได้เห็นเครื่องกรองอากาศต้นแบบที่ทางอาชีวะได้ผลิตให้กับกระทรวง นำไปใช้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.กทม. และจะมอบให้กับโรงเรียนสังกัด สพม.กทม. ในลำดับต่อไป ตนดีใจมาก เครื่องกรองอากาศนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและครูของเรา สุขภาพของนักเรียนและครูเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการเรียนการสอน ถ้านักเรียนไม่สบายก็จะกระทบต่อการรับรู้และคะแนน ถ้าครูไม่สบาย ก็จะกระทบต่อการสอน โรงเรียนหวังว่าปัญหา PM2.5 จะหมดไปโดยไว้ และจะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่