ส่งท้ายกิจกรรม SCHOOL ROADSHOW โครงการส่งความรู้สร้างความสุขปี 2

วันที่ 03 ต.ค. 2562 เวลา 20:20 น.
ส่งท้ายกิจกรรม SCHOOL ROADSHOW โครงการส่งความรู้สร้างความสุขปี 2
อมรินทร์ และ ไทยเบฟเวอเรจ ลุยภาคอีสานและภาคเหนือส่งท้ายกิจกรรม SCHOOL ROADSHOW โครงการส่งความรู้สร้างความสุขปี 2 พัฒนาการเรียนรู้สู่อนาคต

ผ่านไปด้วยความอบอุ่นและแรงบันดาลใจรักการอ่านที่เต็มเปี่ยมกับโครงการส่งความรู้สร้างความสุขปี 2 โดย บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการสานต่อโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุขปี 2” ซึ่งโครงการได้เดินสายจัดกิจกรรม School Roadshow ทั้ง 8 โรงเรียนเป็นที่เรียบร้อย

ล่าสุด ปิดท้ายกิจกรรมกันที่โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ จ.อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านโดท่างาม จ.มหาสารคาม โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล จ.แพร่ และโรงเรียนบ้านยาป่าแหน จ.แม่ฮ่องสอน โดยเด็กๆ ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีในบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกและอบอุ่น

ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวถึง ความสำคัญของการอ่านว่า “โครงการส่งความรู้สร้างความสุขเป็นโครงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีโอกาสอ่านหนังสือมากขึ้น โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้โรงเรียนจัดตั้งชมรมรักการอ่าน โดยให้จัดกิจกรรม “อ่านวันละ 15 นาที ” เริ่มจากโรงเรียนเป้าหมายขั้นต่ำ 50 โรงเรียน และขยายครอบคลุมทั่วประเทศ 77 จังหวัด ภายในระยะเวลา 3 ปี

ทั้งนี้ มีการนำชั้นวางหนังสือและสมุดบันทึกรักการอ่านไปมอบทางโรงเรียน พร้อมนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเข้าไปให้นักเรียนได้ร่วมสนุก รวมถึงให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จัดให้มีการอ่านหนังสือ 15 นาทีทุกวัน เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการขยายโครงการเพื่อมอบโอกาสให้ผู้ที่สนใจสนับสนุนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนหนังสือให้กับเด็กๆและเยาวชนผ่านทางร้านนายอินทร์ ทุกสาขา เว็บไซต์ naiin.com และเว็บไซต์ sandeeforgood.com ที่นอกจากทำโครงการส่งความรู้ สร้างความสุขนี้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ยังเป็นการสร้างประโยชน์อย่างสูงสุดให้กับสังคมด้วย

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยเบฟ รู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการส่งความรู้สร้างความสุข ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เรายังคงมุ่งมั่น ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่านคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของเด็ก

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้บริษัทไทยเบฟเวอเรจ พร้อมด้วยบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ยังคงร่วมกันสานต่อความสำคัญของการอ่านอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คือ กิจกรรม School Roadshow มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฟังอุปนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับเด็กไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมแบ่งกันอ่าน แบ่งกันเล่น แบ่งกันเล่า เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยรักการอ่าน และเห็นประโยชน์ของการอ่านมากยิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้คุณครูและนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึมซับความมหัศจรรย์ของการอ่าน โดยในแต่ละโรงเรียนจะมีศิลปินดาราทูตนักอ่านชื่อดัง ที่เดินทางไปพบนักเรียนตามโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนหันมาใส่ใจการอ่านหนังสือ

จากการเดินหน้าจัดกิจกรรม SCHOOL ROADSHOW โครงการส่งความรู้สร้างความสุขปี 2 มาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาโครงการนี้ไม่เป็นเพียงนำหนังสือไปมอบให้ที่โรงเรียน แต่ยังเป็นการส่งเสริมให้น้องๆก้าวไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ เพราะพฤติกรรมการรักการอ่านจะเป็นพื้นฐานสำคัญ เราจึงไม่หยุดที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย เพราะเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้มีความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนไทยในการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในอนาคต สามารถติดตามภาพกิจกรรมและความสนุกจากโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุขปี 2 กันได้ทางแฟนเพจ The Happy Read