"ทีเส็บ"เปิดตัวแคมเปญสนับสนุนงานที่จัดตามแนวทางเพื่อความยั่งยืน

วันที่ 02 ต.ค. 2562 เวลา 18:18 น.
"ทีเส็บ"เปิดตัวแคมเปญสนับสนุนงานที่จัดตามแนวทางเพื่อความยั่งยืน
"ทีเส็บ"เปิดตัวแคมเปญ ‘Meet Sustainable’ สนับสนุนงานที่จัดตามแนวทางเพื่อความยั่งยืน ครั้งแรกในอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย

นางนิชาภา ยศวีร์ รอง ผอ.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ สายงานธุรกิจ เปิดเผยว่า ทีเส็บได้เปิดตัวแคมเปญ ‘Meet Sustainable’ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างต่อเนื่องของทีเส็บในการส่งเสริมการจัดงานอย่างยั่งยืน ตอกย้ำบทบาทความเป็นผู้นำทางความคิด ภายใต้แบรนด์ Thailand Redefine Your Business Events ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืน มุ่งมั่นปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืนอย่างจริงจัง ผลักดันผู้ประกอบการให้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง พัฒนาเครื่องมือและโปรแกรมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ แคมเปญ ‘Meet Sustainable’ ได้รับแนวคิดมาจากจุดยืนอันแน่วแน่ของทีเส็บที่ต้องการผลักดันให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องความยั่งยืนมากว่า 10 ปี สำหรับโครงการหลักๆ ที่ผ่านมาของทีเส็บเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนนั้นได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความยั่งยืนของมาตรฐานวัดคุณภาพองค์กรต่างๆ (International Organization for Standardization : ISO) 7 มาตรฐาน โดยมี สถานที่จัดงานด้านไมซ์ นำเอามาตรฐานเหล่านี้ไปใช้แล้วจำนวน 33 แห่ง

อย่างไรก็ตาม แบ่งเป็น ISO 22000 มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารจำนวน 7 แห่ง ISO 50001 มาตรฐานระบบการบริหารจัดการพลังงาน จำนวน 4 แห่ง ISO 20121 มาตรฐานระบบการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน 15 แห่ง ISO 22301 มาตรฐานระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ 1 แห่ง ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 15 แห่ง ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 6 แห่ง และ ISO 22300 มาตรฐานระบบความปลอดภัยการจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการ 6 แห่ง

นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการที่นำโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนมาใช้อีกด้วย ได้แก่ โครงการ Food Waste Prevention จำนวน 8 แห่ง และโครงการ Farm to Functions หรือ การส่งเสริมผู้ประกอบการไมซ์ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์จากผู้ประกอบการโดยตรง จำนวน 20 ราย

“โครงการ Food Waste Prevention สามารถช่วยลดปริมาณขยะจากการให้บริการอาหารเป็นจำนวนถึง 155,000 กิโลกรัม ระหว่างปี 2561 ถึงเดือนมิ.ย.2562 ในขณะที่โครงการ Farm to Functions ได้มีการซื้อข้าวอินทรีย์โดยตรงจากเกษตรกรจำนวน 300 ตัน ทำให้เกิดรายได้ 12 ล้านบาท หมุนเวียนในครอบครัวของเกษตรกรจำนวน 500 ครัวเรือน” นางนิชาภากล่าว

รองผอ.ทีเส็บ สายงานธุรกิจ กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมา กรุงเทพฯ คว้าอันดับ 2 ในเอเชีย จากการประกวดเมืองพัฒนาไมซ์อย่างยั่งยืน The Global Destination Sustainability Index (GDS Index) 2018 โดยคณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วยคะแนน จากด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ผู้ประกอบการ และองค์กรส่งเสริมการประชุม ซึ่งพบว่าคะแนนของทีเส็บสูงสุดในบรรดาเมืองของเอเชียที่เข้าร่วมประกวด เป็นรองแค่ โตเกียว (ญี่ปุ่น) เพียงแค่ 2คะแนน ซึ่งในอนาคต เชื่อว่ากรุงเทพฯสามารถแซงได้

สำหรับ มาตรฐานด้านความยั่งยืนทั้ง 7 ประการนี้ เป็นแนวคิดที่ทีเส็บนำมาเป็นหัวใจสำคัญของแคมเปญ ‘Meet Sustainable’ งานในภาคการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่จัดขึ้นจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการจัดงานอย่างยั่งยืนอย่างน้อย 2 ประการ จึงจะมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การเข้ารับเงินสนับสนุน และเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าร่วมงาน พันธมิตรธุรกิจ และผู้ให้บริการ ให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมด้านความยั่งยืนได้เป็นระยะๆ ตั้งแต่การเตรียมงาน ระหว่างงาน และหลังจบงาน