รพ.รามาธิบดีเจ๋งมีทีมแพทย์สามารถเปลี่ยนลิ้นหัวใจได้โดยไม่ต้องผ่าตัด

วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 18:26 น.
รพ.รามาธิบดีเจ๋งมีทีมแพทย์สามารถเปลี่ยนลิ้นหัวใจได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
แพทย์รพ.รามาชี้ใครเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด อย่ากังวลใจให้พามาพบและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถรักษาให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตเทียบเท่ากับคนปกติได้

ศ.พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ กุมารแพทย์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า โรคหัวใจแต่กำเนิดเกิดขึ้นจากปัญหาโครงสร้างของหัวใจและการทำงานของหัวใจผิดปกติ โดยมากมักจะแสดงอาการตั้งแต่ช่วงทารกแรกเกิด สำหรับในต่างประเทศและประเทศไทยถือว่า มีอัตราการเกิดโรคใกล้เคียงกัน แต่ในประเทศไทย โรคหัวใจแต่กำเนิดถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตต้นต้นของความพิการแต่กำเนิด และยังไม่พบสาเหตุที่แท้จริงอย่างชัดเจน โดยพบอัตราของผู้ป่วยโรคหัวใจแต่กำเนิด 1 คน ต่อทารกแรกคลอด 100 คน

ทั้งนี้ อัตราการเกิดของทารกในประเทศไทย มีจำนวนเฉลี่ย 700,000 คนต่อปี นั่นหมายความว่า จะมีทารกแรกคลอดประมาณ 7,000 คนที่มีโอกาสเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด โดยสามารถสังเกตอาการได้ เช่น ปากม่วง ตัวเขียว หายใจลำบาก เป็นต้น โดยโรคหัวใจแต่กำเนิดสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีภาวะหัวใจเขียวกับ กลุ่มที่ไม่มีภาวะหัวใจเขียว

สำหรับ การรักษาโรคหัวใจแต่กำเนิดที่โครงสร้างหัวใจผิดปกตินั้นทำได้ 2 วิธีคือ การผ่าตัดเปิดบริเวณหน้าอก ซึ่งการผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมและทำหัวใจกลับมาทำงานได้ตามปกติ วิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐาน แต่มีความเสี่ยงจากการผ่าตัด และเมื่อผ่าตัดเสร็จแล้วผู้ป่วยต้องดูอาการและรักษาตัวเป็นระยะเวลานานประมาณ 1 สัปดาห์ ส่วนวิธีการรักษาหนึ่งคือ การรักษาผ่านสายสวนหัวใจโดยเจาะเข้าทางเส้นเลือดเพื่อใช้อุปกร ปิดรูรั่ว หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนลิ้นหัวใจ การรักษาทางสายสวนหัวใจช่วยลดความเสี่ยงจากการผ่าตัด ช่วยย่นระยะเวลาการพักฟื้นของผู้ป่วย

ศ.พญ.อลิสา กล่าวว่า ถึงแม้ว่าโรคหัวใจแต่กำเนิดนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ถ้าได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี ก็สามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงคนปกติ นอกจากนี้การรักษาโรคหัวใจแต่กำเนิดยังก้าวหน้าขึ้นมากเนื่องจากมีบุคคลากรที่มีความรู้รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการรักษา แต่ทั้งนี้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดก็ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การรักษาโรคหัวใจแต่กำเนิดเป็นไปตามสภาวะที่จำเพาะของผู้ป่วยในแต่ละราย ในปัจจุบันมีนวัตกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการผ่าตัด ย่นระยะเวลาการรักษา และลดระยะเวลาพักฟื้นของผู้ป่วย คือการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมโดยสายสวนผ่านทางหลอดเลือด ซึ่งจะมีเพียงแผลจากการเจาะเส้นเลือด ดังนั้นหลังการทำหัตถการหากไม่มีอาการแทรกซ้อนผู้ป่วยสามารถกลับบ้านภายใน 24-48 ชั่วโมง

" ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีทีมแพทย์ที่สามารถเปลี่ยนลิ้นหัวใจได้โดยไม่ต้องผ่าตัด ในตำแหน่งของหัวใจทั้ง 4 ลิ้น โดยเป็นสถาบันแรกและสถาบันเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ยกเว้นประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ที่ได้รับการรับรองทีมแพทย์การเปลี่ยนลิ้นหัวใจในมาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้ยังนับได้ว่า เป็นความภาคภูมิใจของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีทีมแพทย์ที่มีความพร้อมในการวินิจฉัยโรคหัวใจแต่กำเนิดของทารกในครรภ์มารดา และทีมการดูแลรักษาการตั้งแต่แรกคลอดจนถึงวัยผู้ใหญ่" ศ.พญ.อลิสากล่าว

ศ.นพ.หญิงอลิสา กล่าวว่า สำหรับวันรณรงค์หัวใจโลกอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจโรคหัวใจเพื่อที่จะได้ดูแลตนเองและคนใกล้ชิด โดยโรคหัวใจแต่กำเนิดเป็นโรคที่สามารถรักษาให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตเทียบเท่ากับคนปกติได้ ดังนั้นหากพบว่าคนรอบตัวของเรามีอาการบ่งชี้ว่าเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด อย่าได้เป็นกังวลใจให้พามาพบและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต