กฟน. จัดสัมมนาลูกค้า MEA Better Care Service ประจำปี 2562

วันที่ 26 ก.ย. 2562 เวลา 20:23 น.
กฟน. จัดสัมมนาลูกค้า MEA Better Care Service ประจำปี 2562
 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดงานสัมมนาลูกค้า MEA Better Care Service ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับไฟฟ้า และความสำคัญการบำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการประหยัดพลังงานในสถานประกอบการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการ ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

วันนี้ (25 กันยายน 2562) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟน. เปิดเผยว่า กฟน. เป็นหน่วยงานที่มุ่งขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ให้ความสำคัญในการให้บริการที่มีมาตรฐานดูแลระบบไฟฟ้าภาคธุกิจเพื่อความก้าวหน้าของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินโครงการ “MEA Better Care Service” ซึ่งเป็นบริการที่ กฟน. จัดขึ้นเพื่อดูแลระบบไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าพิเศษที่เป็นสมาชิกในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทั้งในด้านการให้บริการ ให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ การแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องของระบบไฟฟ้าภายในอย่างรวดเร็ว และการจัดหาเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาการใช้ไฟฟ้าของสมาชิกให้มีความมั่นคง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวเข้าสู่การเป็นวิถีชีวิตเมืองมหานครต่อไป โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประมาณ 250 คน ซึ่งเป็นลูกค้า MEA Better Care Service เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า และความสำคัญการบำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการประหยัดพลังงานในสถานประกอบการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟน. กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2878 5288 ในเวลาทำการ หรือ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บทความแนะนำ