สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เปิดอาคารสำนักงานกรมศิลปากร (เทเวศร์) แห่งใหม่

วันที่ 26 ก.ย. 2562 เวลา 18:12 น.
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เปิดอาคารสำนักงานกรมศิลปากร (เทเวศร์) แห่งใหม่
รมว.วัฒนธรรมเป็นประธานเปิดอาคารใหม่สำนักงานกรมศิลปากร (เทเวศร์) นิมนต์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทำบุญอาคารสำนักงาน

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานกรมศิลปากร (เทเวศร์) จากนั้นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทำพิธีทำบุญอาคารสำนักงาน ในการนี้ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมศิลปากร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ อาคารสำนักงานกรมศิลปากร (เทเวศร์)

บทความแนะนำ