กฟน. เดินหน้ารณรงค์ตลาดปลอดภัย พร้อมตรวจสอบ-ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน

วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 17:00 น.
กฟน. เดินหน้ารณรงค์ตลาดปลอดภัย พร้อมตรวจสอบ-ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน
 

วันนี้ (19 กันยายน 2562) นายสุธน วิโรจน์บุรีรัตน์ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตลาดปลอดภัย ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน กฟน.” โดยนำพนักงานอาสา กฟน. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ ผู้ค้า และผู้ซื้อ ตระหนักและระมัดระวังในการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ตลาด และรถ Food Truck พร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกัน ปลั๊ก สวิตช์ และสายไฟฟ้า ป้องกันไฟรั่วและไฟฟ้าลัดวงจร เพื่อความปลอดภัย ณ ตลาดน้ำวัดตะเคียน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางใหญ่ กฟน. เปิดเผยว่า กฟน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มีความตระหนักถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจประเภทตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตลาดกลางวันแบบถาวร ตลาดกลางคืน ตลาดนัด รวมถึงธุรกิจ Food Truck ซึ่งมีลักษณะการใช้ไฟฟ้าที่แตกต่างจากที่อยู่อาศัยทั่วไป จึงได้กําหนดจัดกิจกรรม “ตลาดปลอดภัย ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน กฟน.” ขึ้น โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ ได้แก่ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย การให้คำแนะนำในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟดูดและการเลือกใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกัน ปลั๊ก สวิตช์ และสายไฟฟ้าที่ชำรุด โดยทีมพนักงานอาสาของ กฟน. นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและการทํา CPR พร้อมจัดแสดงรถ Food Truck ต้นแบบ ซึ่งได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดตามมาตรฐาน เพื่อยกระดับความปลอดภัยของผู้ประกอบการ ผู้ค้า และผู้ซื้อ จากการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ตลาดและ รถ Food Truck อย่างยั่งยืน โดยครั้งนี้เริ่มนำร่องในบริเวณตลาดน้ำวัดตะเคียน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และจะขยายกิจกรรมทั่วทั้งพื้นที่ให้บริการของ กฟน. ต่อไป

ทั้งนี้ หากพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตได้ทุกเขต รวมทั้งสามารถแจ้งผ่าน MEA Smart Life Application และช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ กฟน. ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง (MEA) Line@ : @meanews Twitter : @mea_news รวมถึงแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขต ได้ทุกแห่ง และแจ้งผ่านศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง