ทีโอที วางใจให้เอ็มเอฟซี บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 19:28 น.
ทีโอที วางใจให้เอ็มเอฟซี บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัท ทีโอที ลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี เป็นบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท ทีโอที  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย ดร.มนต์ชัย หนูสง (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที และนายเดนนิส ลิม (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี ร่วมลงนาม ซึ่งเอ็มเอฟซีได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 ติดต่อกัน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยมีมูลค่ากองทุนกว่า 14,000 ล้านบาท และสมาชิกกว่า 13,000 ราย