รมต.รัฐอัสสัมของอินเดียทำ MOU เพิ่มปริมาณการค้ากับจ.ปทุมธานี

วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 18:10 น.
รมต.รัฐอัสสัมของอินเดียทำ MOU เพิ่มปริมาณการค้ากับจ.ปทุมธานี
ปทุมธานี-รัฐมนตรีรัฐอัสสัม ประเทศอินเดียนำคณะชุดใหญ่เยี่ยมชมตลาดไท และทำ MOU ผลักดันทางการค้าระหว่างให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2562 Mr.Sun Ronghang รัฐมนตรีรัฐอัสสัม สาธารณรัฐอินเดีย พร้อมคณะเดินทางมาที่ศาลากลางจ.ปทุมธานี เพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ และการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจ.ปทุมธานี กับรัฐอัสสัม สาธารณรัฐอินเดีย โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผวจ.ปทุมธานี นายสหวัฒน์ โสภา อุตสาหกรรมจ.ปทุมธานี นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จ.ปทุมธานี นายสมเดช คงกระพันธ์ เกษตรจ.ปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจ.ปทุมธานี

ดร.พินิจ บุกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีรัฐอัสสัม สาธารณรัฐอินเดีย เดินทางมาเชื่อมความสัมพันธ์ กับจ.ปทุมธานี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการค้าในทุกมิติ รัฐอัสสัมกำลังเติบโตทางเศรษฐกิจมีเมือง "กูวาฮาติ" เป็นเมืองใหญ่สุดของรัฐ ที่กำลังเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัด มีสนามบินใหม่ใหญ่โตที่เพิ่งเปิดใช้งาน มีอุตสาหกรรมขนาดกลางและใหญ่จำนวนมาก และมีอุตสาหกรรมหลายประเภท ทั้งปิโตรเคมี เหล็กและโลหะ ถ่านหิน ยานยนต์ พลาสติก การพิมพ์ ซีเมนต์ สิ่งทอ และมีทรัพยากรอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

ทั้งนี้ ไทยและอินเดีย เป็นเสมือนเพื่อนบ้านที่เชื่อมโยงกันด้วยมหาสมุทร รวมทั้งศักยภาพที่จะเชื่อมโยงทางทะเล และท่าเรือไทย-อินเดีย รวมทั้งเส้นทางการบินระหว่างกัน การมาเยือนของคณะรัฐมนตรีรัฐอัสสัม สาธารณรัฐอินเดีย ตอบโจทย์ นโยบาย (Pathum Thani Market 4.0) เนื่องจากจ.ปทุมธานี เป็นเมืองตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญของประเทศ

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีรัฐอัสสัม สาธารณรัฐอินเดีย ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมการผลิต และการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ควีน โฟรเซ่ ฟรุต จำกัด ผู้ผลิตผลไม้แปรรูปที่ใหญ่ของจ.ปทุมธานี จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมช แปลงเมล่อนและแปลงผักสด ที่ได้รับมาตรฐาน GAP ที่ฟาร์มลุงแดง

จากนั้น เดินทางไปเยี่นมชมการบริหารจัดการเรื่องการตลาดที่ตลาดไท เพื่อศึกษาดูงาน ตลาดกลางส่งสินค้าเกษตรครบวงจร โดยผู้นำทั้งสองฝ่ายเห็นควรสนับสนุนให้กระชับความร่วมมือในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยที่จะขยายการค้าการลงทุนระหว่างกัน และเห็นพ้องที่จะผลักดันปริมาณการค้าระหว่างกันให้สูงขึ้นในอนาคต

 

บทความแนะนำ