IRPC สร้างความเชื่อมั่นด้านการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รับ 4 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 16:58 น.
IRPC สร้างความเชื่อมั่นด้านการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รับ 4 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562
 

คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 (The Prime Minister’s Industry Award 2019) จากกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 4 รางวัล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้มอบรางวัล ในโอกาสที่ โรงงานแปรสภาพ คอมไบน์แก๊สออยล์ (DCC & VOG) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต โรงกลั่นน้ำมัน (ADU2) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน โรงงานเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ และโรงงานผลิตเอธิลีน (ETP) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม

ซึ่งทั้ง 4 รางวัลนี้แสดงให้เห็นว่า IRPC มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ดำเนินงานโดยคำนึกถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ดำเนินธุรกิจด้วยความสมดุลระหว่าง การสร้างผลกำไร สิ่งแวดล้อม และสังคม นอกจากนี้ภายใน ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ IRPC รวมทั้งบูธของผู้ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล