"กำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน"กับบทบาทดูแลทุกข์สุขของราษฎรในพื้นที่

วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 16:22 น.
"กำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน"กับบทบาทดูแลทุกข์สุขของราษฎรในพื้นที่
เผยการปฏิบัติงานของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของตำแหน่งผู้แทนชาวบ้านได้อย่างชัดเจนที่สุดผ่านผลงานที่ราชการมอบหมาย

กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานของทางราชการ ส่วนภูมิภาคในฐานะกลไกเชื่อมโยงภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าด้วยกัน แต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจในบทบาทหน้าที่ดังกล่าว จึงเกิดเป็นเรื่องราวถ่ายทอดบทบาทหน้าที่สำคัญ ของบุคคลที่ได้ชื่อว่า เป็นหัวหน้าราษฎรในตำบล หมู่บ้าน กับการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของตำแหน่งหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้อย่างชัดเจนที่สุดผ่านชีวิตของบุคคลเหล่านี้

นายไกรสร พันธ์ทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน เปลี่ยนหมู่บ้านสีแดงที่ไม่มีใครกล้าผ่าน ด้วยฟุตบอลและเวทีมวย โดยผู้ใหญ่ไกรสรใช้การทำงานเป็นเครื่องพิสูจน์ด้วยการตั้งสโลแกนเอาไว้ว่า “ถ้าผมเป็นผู้ใหญ่บ้าน ในชุมชนต้องไม่มียาเสพติด” และใช้กีฬาต้านยาเสพติด โดยการลงทุนเปลี่ยนพื้นที่ในชุมชน ให้กลายเป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมได้มาตรฐาน และเวทีมวยในร่ม คนในชุมชนสามารถมาใช้ได้ฟรี ที่ผ่านมาลานกีฬาเล็ก ๆ แห่งนี้ได้เปลี่ยนเยาวชนที่หลงผิดเพราะยาเสพติด ให้กลายเป็นนักกีฬาไปแล้วหลายคน ซึ่งบางคนไปไกลจนถึงลงเล่นระดับอาชีพเลยทีเดียว

นายเด่นณรงค์ ธรรมมา ช่างก่อสร้างที่จบปริญญาเอก แล้วสร้างธนาคารชุมชน ชายหนุ่มจากอ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ที่เรียนจบแค่ ม.3 คือการเป็นกรรมกรแบกหามในไซต์งานก่อสร้าง จากนั้นเดินหน้าหาความรู้ ด้วยการลงเรียน กศน. แล้วเรียนต่อ จนจบปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พอมีโอกาสได้ทำงานรับใช้ประชาชน ชนายเด่นณรงศ์ใช้ความรู้ในเรื่องการบริหารงานภาครัฐ การบริหารคน ส่งเสริมการสร้างธนาคารในชุมชน สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและช่วยให้ขยะในชุมชนเหลือแค่ศูนย์

นายสมัย ศรีสมบูรณ์ ช่างซ่อมสู่กำนันยอดเยี่ยม ที่ซ่อมได้ตั้งแต่เครื่องยนต์ จนถึงเด็กติดยา พอมีโอกาสทำงานอย่างเต็มตัว เขาเลยสนับสนุนนโยบายจังหวัดตามโครงการ ‘Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ จนประสบผลสำเร็จ ผลักดันให้มีการช่วยเหลือครัวเรือนผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสโดยช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยในการดำรงชีวิต

นายชัยวัฒ สุริยันต์ กำนันชาวสวนที่เปลี่ยนคนเกลียดให้รัก ด้วยการทำงานจริง เขาพิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็นว่าเป็นอีกคนที่อยากทำให้คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เจริญรุ่งเรือง และเป็นเมืองที่น่าอยู่มากขึ้น ตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ปีหลังจากกำนันตัวเล็กที่ชื่อว่า ชัยวัฒเข้ามาดูแล เขาได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับคนใน ต.คลองหินปูนจำนวนมาก โดยเขาใช้ทักษะจากการที่เป็นพ่อค้า นำวิธีคิดแบบนักธุรกิจมาปรับใช้กับโครงการของชุมชน