อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวน์โจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 14:55 น.
อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวน์โจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
 

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวน์โจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ก้าวสู่องค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนระดับโลก

กรุงเทพฯ – ประเทศไทย (18 กันยายน 2562) - บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ระดับโลก (Dow Jones Sustainability World Index หรือ DJSI World) ซึ่งจะคัดเลือกจากบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงที่สุด 2,500 อันดับแรกของโลก มีผลงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยื่นที่โดดเด่น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม นอกจากนี้ ไอวีแอลยังคงได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ กลุ่มดัชนีตลาดประเทศเปิดใหม่ (Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index หรือ DJSI Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตามการประเมินโดย RobecoSAM แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไอวีแอล ซึ่งมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคมตามวิสัยทัศน์ของไอวีแอล

เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TB) เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจ Integrated PET ธุรกิจโอเลฟินส์ ธุรกิจเส้นใย ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) ผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกราว 19,000 คนและมีรายได้จากการขายรวม 10.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2561 บริษัทฯ เป็นสมาชิกดัชนีดาวโจนส์ (DJSI) และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยและมีโรงงานทั่วโลก อันได้แก่

ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา:

เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เดนมาร์ก ลิทัวเนีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ลักเซมเบิร์ก สเปน ตุรกี ไนจีเรีย กานา โปรตุเกส อิสราเอล อียิปต์ รัสเซีย สโลวาเกีย ออสเตรีย

อเมริกา:

สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา บราซิล

เอเชีย:

ไทย อินโดนีเซีย จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์

บทความแนะนำ