EXIM BANK มอบเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 14:49 น.

EXIM BANK มอบเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

EXIM BANK มอบเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายชนะ บุณยะชัย (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับกระทรวงการคลังบริจาคสมทบ “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ (ขวา) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้รับมอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรายการพิเศษ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ