กรมบัญชีกลางรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5 รางวัล

วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 08:12 น.
กรมบัญชีกลางรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5 รางวัล
กรมบัญชีกลางรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5 รางวัล

จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 13 ก.ย.62 โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ขึ้นรับรางวัล จำนวน 5 รางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี