ผู้ว่าฯลงทุนพายเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโปรโมทการแข่งขันเรือยาว

วันที่ 17 ก.ย. 2562 เวลา 21:25 น.
ผู้ว่าฯลงทุนพายเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโปรโมทการแข่งขันเรือยาว
พ่อเมืองปทุมธานีพายเรือโปรโมทการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ 4 – 6 ต.ค. 2562 สนามวัดมะขาม-วัดมะขามใต้ -วัดชินวรารามฯ

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.62 ที่ศาลาริมน้ำ วัดชินวราราม วรวิหาร จ.ปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี ประธานพิธีแถลงข่าว โครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ ณ สนามวัดมะขาม-วัดมะขามใต้ โดยมี พระครูสมุห์วัชระ ภัททธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ผู้แทนการจัดงานวัดมะขามใต้ นายมหิทธร โคกเกษม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี ร่วมแถลงข่าว

ทั้งนี้ พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ) ที่ปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดชินวราราม วรวิหาร นายชยพล บุนนาค นักแสดงช่อง 7 สี นางสาวกัญญาวีร์ หนูแก้ว"น้องอุ้ม" มิสแกรนด์สมุทรสงคราม 2019 หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ปทุมธานี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจ.ปทุมธานี จัดงาน "โครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประทศ สนามวัดมะขาม – วัดมะขามใต้" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ณ วัดมะขาม ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2517 จึงได้จัดโครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ สนามวัดมะขาม – วัดมะขามใต้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม อันเป็นมรดกแห่งสายน้ำให้คงอยู่สืบทอดและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวพื้นบ้านที่มีมาแต่ครั้งอดีตให้คงอยู่และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น มีการพัฒนาทางการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังจ.ปทุมธานี "โครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ สนามวัดมะขาม - วัดมะขามใต้" กำหนดจัดงาน วันที่ 4 – 6 ต.ค. 2562 ในกาจัดโครงการ เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไปโดยร่วมกันจัดงานโครงการดังกล่าวขึ้น

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี ได้ลงพายเรือยาวด้วยตนเองเพื่อเป็นการโปโมทการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม อันเป็นมรดกแห่งสายน้ำให้คงอยู่สืบทอดต่อไปและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวพื้นบ้านที่มีมาแต่ครั้งอดีตให้คงอยู่พัฒนาทางการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวจังหวัดปทุมธานี

สำหรับ ทางสนามวัดมะขามแบ่งการแข่งขัน เป็น 2 สนาม ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ตุลาคม 2562 การแข่งขันเรือมาราธอน (จากบริเวณน่านน้ำหน้าวัดมะขาม- วัดมะขามใต้)1. เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย 2. เรือพายม้า 10 ฝีพาย ครั้งที่ 2 วันที่ 5 ตุลาคม 2562 การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน บริเวณท่าน้ำวัดมะขามใต้ (วัดชินวรารามวรวิหาร) ต.บางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี 1.เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย 2.เรือยาวกลาง 40 ฝีพาย 3.เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย 4.เรือพายม้า 10 ฝีพาย

ผู้ชนะเลิศสูงสุดจะได้รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ผู้ชนะในแต่ละประเภทการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ