อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day

วันที่ 17 ก.ย. 2562 เวลา 14:58 น.
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day
น.ส.กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ และ นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชี-การเงิน บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (ILM) พบนักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน หรือ Opportunity Day ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2562 ที่มีกำไรสุทธิ 158 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% เทียบกับไตรมาส 1/2562 ที่มีกำไรสุทธิ 132 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 2,426 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาส 1/2562 เนื่องจากมีรายได้ค่าเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

ทั้งนี้ ILMได้เปิดให้บริการ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาใหม่ที่จันทบุรีเป็นที่เรียบร้อย เพื่อตอบสนองความต้องการใช้เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อภาพรวมผลการดำเนินงาน ILM ตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปีนี้เป็นต้นไป