เกษตรกรสมาชิก กฟก.ทวงถามการจัดการหนี้สิน

วันที่ 17 ก.ย. 2562 เวลา 11:58 น.
เกษตรกรสมาชิก กฟก.ทวงถามการจัดการหนี้สิน
 

เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กว่า 40 คน จากจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางมายังสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อทวงถามการจัดการหนี้สินให้กับสมาชิก ในกรณีที่กำลังได้รับควมเดือดร้อนในขณะนี้ ได้แก่การถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ขายทอดตลาด การจัดการหนี้สินกรณีบุคคลค้ำประกัน เป็นต้น ในการนี้ นายมนัส วงษ์จันทร์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกรได้ชี้แจงตอบข้อซักถามสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อย