ผู้แทน WHO หารือมหาดไทยขับเคลื่อน 12 เป้าหมายโลกด้านความปลอดภัยทางถนน

วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 21:56 น.
ผู้แทน WHO หารือมหาดไทยขับเคลื่อน 12 เป้าหมายโลกด้านความปลอดภัยทางถนน
ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยเข้าหารือรมว.มหาดไทย ร่วมขับเคลื่อน 12 เป้าหมายโลกด้านความปลอดภัยทางถนน

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้การต้อนรับ นพ.แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (WHO) พร้อมด้วย นพ.ลีวิว เวดราสโก เพื่อร่วมหารือใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก (พ.ศ. 2560 – 2564)

2. สถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนโลกและในประเทศไทย 3.12 เป้าหมายโลกสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน และ 4.การเตรียมความพร้อมสำหรับประชุมระดับสูงด้านความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 (The 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety) ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 20 ก.พ. 2563 ที่เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เน้นย้ำดำเนินการตาม 12 เป้าหมายโลกในด้านความปลอดภัย โดยในปี 2554 – 2563 ถือเป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ซึ่งได้มีการประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ

ทั้งนี้ พบว่า ปัญหาหลักที่เกิดขึ้น คือ ระบบขนส่งสาธารณะที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ และครอบคลุมต่อความต้องการของผู้ที่สัญจรบนท้องถนน จึงทำให้ประชาชนต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางเป็นส่วนใหญ่ ยิ่งมีจำนวนผู้ใช้รถใช้ถนนมากเท่าไร อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็มากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญและกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นพ.แดเนียล เคอร์เทสซ์ ได้เสนอแนะแนวทางในการป้องกัน แก้ไขและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ประเทศไทย จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ หรือ Ad-hoc Working Groups จะประกอบไปด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจรและความปลอดภัยทางถนน โดยจะทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลเชิงวิชาการ และเชิงเทคนิค รวมถึงอำนวยความสะดวกในด้านการประสานงานต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อน12 เป้าหมายโลกในด้านความปลอดภัยให้เป็นรูปธรรมร่วมกัน