กสอ.ยกระดับ SMEs ด้วยนวัตกรรมโชว์ความสำเร็จ 21 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 17:37 น.
กสอ.ยกระดับ SMEs ด้วยนวัตกรรมโชว์ความสำเร็จ 21 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
กสอ.จับมือสถาบันอาหารแถลงผลสำเร็จยกระดับ SMEs ด้วยนวัตกรรมโชว์ 21 ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปต้นแบบ เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ภายในปีนี้

นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แถลงว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสถาบันอาหาร หน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมด้านอาหารแปรรูป (ITC-Mie Thailand Innovation Center) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม(ITC) ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร และ จ.มิเอะ ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ โครงการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหารแปรรูปตลอดห่วงโซ่การผลิต เมื่อผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมกลางน้ำได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพและทักษะการผลิต รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้านวัตกรรมแล้ว ย่อมมีความต้องการวัตถุดิบการผลิตจากภาคการเกษตรซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำมากยิ่งขึ้น ส่วนปลายน้ำของห่วงโซ่ เช่น ร้านค้าปลีกหรือตัวผู้บริโภคก็มีสินค้าคุณภาพมาตรฐานเป็นทางเลือกมากขึ้นด้วย

“จากทิศทางตลาดโลกอาหารแปรรูปมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการควรเตรียมพร้อมในการพัฒนาศักยภาพตนเอง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ซึ่งมีส่วนสำคัญในการทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีและมีอายุการเก็บรักษาที่เหมาะสม ต้องทราบกระบวนการและข้อจำกัดของเทคโนโลยี รวมถึงสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับสินค้าแต่ละชนิดโดยศึกษาข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารในโลกอนาคต จึงจะแข่งขันในตลาดโลกได้” นายภาสกรกล่าว

น.ส.อริยาพร อำนรรฆสรเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า โครงการนี้ดำเนินงานตั้งแต่เดือน ก.ค.ถึงก.ย.2562 แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารแปรรูปสมัยใหม่ ให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“เทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าภาชนะบรรจุปิดสนิทในสภาวะที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด และเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า อาหารอบแห้ง” มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม 75 กิจการ จำนวน 123 คน

สำหรับ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรแปรรูป ภายในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมด้านอาหารแปรรูป (ITC - Mie Thailand Innovation Center) โดยรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 21 กิจการ เพื่อพัฒนา 21 ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบจากการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและเตรียมต่อยอดเชิงพาณิชย์ภายในปีนี้

ทั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าวเอเนอร์จี้บาร์รสอาหารไทย O-Pae Snack Bar (ขนมโอแป) กราโนล่า สแนคบาร์(ลิ้นจี่) Lurry(Vegan Cookie) เกรียบแก้ว (มินีมีลแครกเกอร์) ไอศกรีมน้ำนมถั่วเหลือง พุดดิ้งน้ำกะทิทุเรียน ชาดอกมะขาม ไซรัปมัลเบอร์รี่ผสมน้ำผึ้ง เบอร์รี่พลัสไรซ์(เครื่องดื่มผงเพื่อสุขภาพ) ผงเห็ดหลินจือผสมเสาวรสชงดื่ม 3 สหาย(ผงกระเทียม พริกไทย รากผักชี) ผงผักโรยข้าว ซอสไข่เค็ม น้ำแกงส้มปรุงสำเร็จ น้ำพริกปลาร้าสับอบแห้ง ไส้กรอกอีสานแช่แข็งพร้อมรับประทาน (สูตรข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา) ฮอทดอกปลา(แช่แข็งพร้อมรับประทาน) หมูแผ่นอบกรอบ น้ำยาขนมจีนอบแห้ง และเนื้อหมูหมักสูตรนมสดเสียบไม้แช่แข็ง

ด้าน นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รักษาการ ผอ.สถาบันอาหาร กล่าวว่า สถาบันอาหารได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานเป็นที่ปรึกษาในโครงการจัดหาวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา สำหรับให้ความรู้และให้คำแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงการบริการด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรแปรรูปสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้ ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบการเกษตรได้สูงสุด