ปลัดกทม.คว้ารางวัลศิษย์เก่าดีเด่นม.เชียงใหม่

วันที่ 14 ก.ย. 2562 เวลา 17:43 น.
ปลัดกทม.คว้ารางวัลศิษย์เก่าดีเด่นม.เชียงใหม่
ปลัด กทม. รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน คณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่ ประจำปี 2562

 

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่อาคารเรียนรวมคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางศิลปสวย ระวีแสงสรูย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี2562 ด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน ตามโครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2562

 

ทั้งนี้ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาคเหนือ จัดขึ้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าที่มีอาชีพ หน้าที่การงาน ผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป โดยมี รองศาตราจารย์มนต์ชัย นินนาทนนท์ อาจารย์อาวุโส เป็นผู้มอบ ทั้งนี้ ในวันที่ 14 ก.ย.62 ปลัดกรุงเทพมหานคร จะร่วมงานประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพประจำปีการศึกษา 2562 อีกด้วย