"คาราบาว" รับรางวัล Drive Award 2019 จากคณะบัญชี จุฬาฯ

  • วันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 16:23 น.

"คาราบาว" รับรางวัล Drive Award 2019 จากคณะบัญชี จุฬาฯ

 

กมลดิษฐ สมุทรโคจร (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการ และ Chief Operations Officer (CPO) บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล "Drive Award 2019 Excellence" สาขา Agro & Food Industry จาก ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร (กลาง) คณบดีคณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ชาติชาย พยุหนาวีชัย (ซ้ายสุด) นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม พร้อมขับเคลื่อนสังคมและธุรกิจของประเทศในประเภทต่าง ๆ จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อไม่นานมานี้

ข่าวอื่นๆ