สมาคมแม่บ้านมหาดไทยเดินหน้าโครงการจัดการขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 19:43 น.
สมาคมแม่บ้านมหาดไทยเดินหน้าโครงการจัดการขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม
สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2562 แถลงผลงานย้ำเดินหน้าสานต่อนโยบายจัดการขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2562 มีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 76 จังหวัด พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมี ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

สำหรับ การประชุมในวันนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานของสมาคม ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งในส่วนกลาง และในส่วนของแม่บ้านมหาดไทยในจังหวัดต่างๆ รวมทั้งมีการจัดเสวนา ในหัวข้อเรื่อง "องค์กรที่ประสบความสำเร็จ ในการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร" และในช่วงบ่ายมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การท่องเที่ยวหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับจังหวัด" บรรยายโดย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา และ เรื่อง “ความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดกับหอการค้าและภาคีเครือข่าย” บรรยายโดย นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย

นอกจากนั้น ได้มีพิธีมอบรางวัลเข็มกลัด"เพชรดอกแก้ว" และเกียรติบัตรให้กับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้อุทิศปฏิบัติตนในการขับเคลื่อนภารกิจของแม่บ้านมหาดไทยในการ "บำบัดทุกข์บำรุงสุข" ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ประจำปี 2562 จำนวน 10 ราย ได้แก่ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด แพร่ เชียงใหม่ ลำพูน ยโสธร จันทบุรี ลพบุรี บึงกาฬ เลย และ พิจิตร

ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เปิดเผยว่า ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นอีกหนึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย นับวันจะทวีความรุนแรง ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม รวมถึงพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้ให้ความสำคัญ และกำหนดเป็นนโยบายวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์เพื่อลดภาระที่จะเกิดขึ้นให้กับสังคม

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว โดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้ริเริ่มดำเนินการโครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” มาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ในการลดภาระปริมาณขยะต่อชุมชนและสังคม โดยวิธีการนำหลักการ 3Rs (Reduce Reuse and Recycle) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะเน้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เน้นการทำถังขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือนภายในบริเวณบ้าน