ผู้แทน “ไทย-จีน”หารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนด้านความร่วมมือ

วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 10:30 น.
ผู้แทน “ไทย-จีน”หารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนด้านความร่วมมือ
สภาวัฒนธรรมไทย-จีนฯจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะเทศบาลเมืองเหมยโจว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนด้านความร่วมมือ

นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์  เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะตัวแทนเทศบาลเมืองเหมยโจว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน นำโดย นายเฉิน เสี่ยว เจี้ยน กรรมการประจำคณะกรรมการเทศบาลเมืองเหมยโจว หัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนายหยาง เยียน ชิง ผู้อำนวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์เมืองเหมยโจว นายจาง ยิง หง ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานชาวจีนพ้นทะเลเมืองเหมยโจว

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องต้องกันว่า จะร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน กีฬาและการศึกษาด้วยเมืองเหมยโจวเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยสำคัญของชาวจีนตั้งแต่โบราณกาล มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 1,200 ปี ชาวจีนแคะพ้นทะเลมีความรักความผูกพันอันแน่นแฟ้นกับบ้านเกิดเมืองนอน นอกจากนั้นทางจีนได้เชิญนายพินิจ เป็นแขกบ้านแขกเมืองไปร่วม งานประจำปีชาวจีนแคะพ้นทะเลนานาชาติ ในเดือนเมษายน ปี2563