PEA ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (Critical Infrastructure) และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 13:35 น.
PEA ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (Critical Infrastructure) และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
 

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (Critical Infrastructure) และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท Bureau Veritas (Thailand) Ltd. โดยมีนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 50 สำนักงานใหญ่ PEA

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต