TACC จัดกิจกรรมโครงการ CSR เติมฝันปันน้ำใจให้น้อง

วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 18:47 น.
TACC จัดกิจกรรมโครงการ CSR เติมฝันปันน้ำใจให้น้อง
บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ (TACC)นำโดย จิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ ทีมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ CSR เติมฝันปันน้ำใจให้น้อง ณ โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เมื่อเร็วๆนี้