PEA ผนึกกำลัง เอ็มจี สร้างความมั่นใจ พร้อมส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

  • วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 13:31 น.

PEA ผนึกกำลัง เอ็มจี สร้างความมั่นใจ  พร้อมส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มร.จางไห่โป กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทยจำกัด) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการ “Charging Network Development for Electric Vehicles” ณ Lobby ชั้น 1 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริม เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าของบริษัท เอ็มจี รวมถึงตู้ชาร์จที่จะติดตั้งที่โชว์รูมรถยนต์ โดย PEA ได้เตรียมความพร้อมรองรับรถ EV และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในรูปแบบสถานีอัดประจุไฟฟ้าและในครัวเรือน และเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เอ็มจี ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า การติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อให้รองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าตามครัวเรือนที่จำเป็น รวมถึงการเพิ่มขนาดหม้อแปลงให้รองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น PEA จะส่งข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ PEA ที่มีอยู่เดิม 11 แห่งและที่จะติดตั้งเพิ่ม 62 แห่ง ให้ เอ็มจี ดังนั้นผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าของ เอ็มจี ที่มีระบบ i-Smart จะสามารถค้นหาและนำทางไปสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ PEA ได้ เช่นเดียวกัน เอ็มจี ก็จะให้ข้อมูลตู้ชาร์จของ เอ็มจี เพื่อให้ ผู้ใช้ PEA VOLTA ซึ่งเป็น Application ของ PEA จะสามารถค้นหาตู้ชาร์จของ เอ็มจี ได้เช่นเดียวกันและด้านการส่งเสริมและให้คำแนะนำด้านระบบไฟฟ้าทั้งแก่ บริษัท เอ็มจี และลูกค้าของ เอ็มจี ซึ่ง PEA เชื่อมั่นว่าความร่วมมือกันระหว่างภาคพลังงานและภาคยานยนต์ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความตระหนัก และกระตุ้นตลาดยานยนต์ไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “เอ็มจีเปิดตัว NEW MG ZS EV รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นแรกของเอ็มจีอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้รถยนต์พลังงานทดแทนตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นรถที่โดดเด่นทั้งในด้านคุณภาพ สมรรถนะ ความอัจฉริยะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสร้างและส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทำให้การใช้งานรถไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ “ง่าย” ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมียอดจองสะสมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คัน”

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ