ให้บริการ ฟรีไว-ไฟ 60 จุดรอบกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 20:24 น.
ให้บริการ ฟรีไว-ไฟ 60 จุดรอบกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ CAT ให้บริการ Google station-CAT WiFi ไวไฟฟรีเพื่อประชาชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ นาย ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมเปิดเผยภายหลังลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการ Google Station – CAT WiFi ว่าความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบในทุกจังหวัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน

โดย CAT จะจัดให้บริการ Google Station – CAT WiFi เพื่อให้ผู้ใช้บริการและบุคลากรของกรมฯ รวมถึงประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ มีโอกาสเข้าถึงการใช้บริการ WiFi ที่มีความเร็วสูง เสถียร และน่าเชื่อถือ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ใช้บริการได้รับความสะดวกในการใช้งานหรือการติดต่อสื่อสารต่างๆได้อย่างคล่องตัว ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเป้าหมายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้ตั้งไว้ และเพื่อเป็นการสอดรับกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย

สำหรับบริการ Google Station –CAT WiFi เป็นบริการ WiFi ในพื้นที่สาธารณะที่ CAT ร่วมกับ Google ในการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการเชื่อมต่อ WiFi ความเร็วสูงสุดถึง 30/30 Mbps ได้ฟรี สมัครใช้ได้ง่าย โดยเมื่อเข้าสู่พื้นที่ให้บริการ เปิดสัญญาณ WiFi ที่มือถือ แล้วเลือก WiFi ชื่อ “.@FreeGoogleStation-CAT” จากนั้นลงทะเบียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ก็จะสามารถใช้บริการได้ 24 ชั่วโมงต่อการล็อกอินเข้าใช้งานแต่ละครั้ง

ปัจจุบันบริการ Google Station – CAT WiFi เปิดให้บริการแล้วทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่าง ๆ จำนวนกว่า 60 จุด อาทิ สถานีรถไฟหัวลำโพง ตลาดสี่มุมเมือง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชุมชนคลองเตย สำนักงานเขตหนองจอก ท่าเรือสาทร ศูนย์การค้าเมกา บางนา สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบจุดให้บริการ Google Station –CAT WiFi ได้ที่ https://station.google.com/intl/th_th