คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดหลักสูตร Double Degree สำหรับ ป.ตรี และ MBA

วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 11:38 น.
คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดหลักสูตร Double Degree สำหรับ ป.ตรี และ MBA
 

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดหลักสูตร Double Degree สำหรับ ป.ตรี และ MBAปีนี้เริ่มกับ Wuhan Universityปีการศึกษา 2563 กับ University of Derby และ University of Northampton

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดทำหลักสูตร Double Degree 2+2 โดยในปีการศึกษา 2562 เป็นหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โดยทำ MOU กับ Wuhan University สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนในปีการศึกษา 2563 จะเปิดหลักสูตร Double Degree 2+2 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ สาขาโลจิสติกส์ฯ กับ University of Derby พร้อมหลักสูตร Double Degree 1+1 สำหรับนักศึกษา MBA กับ University of Northampton สหราชอาณาจักร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัย ก้าวทันโลก เนื่องจากเทคโนโลยี การค้า การลงทุน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ และการให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในต่างประเทศจึงมีความจำเป็น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานในต่างประเทศ โดยมอบทุนให้นักศึกษาทุนละ 50,000 บาท รวมถึงมอบทุนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาให้อีกทุนละ 20,000 บาท ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้ทำข้อตกลงกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในเอเชีย และยุโรปหลายประเทศ เพื่อส่งนักศึกษาไปฝึกงาน หรือส่งนักศึกษาไปในโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าว

“เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี มีทางเลือกทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเอง โดยเฉพาะทางเลือกในการศึกษาในต่างประเทศ จึงได้จัดทำหลักสูตร Double Degree ขึ้นมา โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 จนประสบความสำเร็จในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นหลักสูตรแรก คือ หลักสูตร Double Degree 2+2 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โดยได้ทำ MOU กับ Wuhan University สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับ TOP 5 ของจีน และมีชื่อในด้านการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ มีศิษย์เก่าจบออกไปเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเป็นจำนวนมาก”

ทั้งนี้ หลักสูตร Double Degree 2+2 ดังกล่าวพร้อมเปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 โดยนักศึกษาปี 1 จะเรียนที่คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี พอขึ้นปี 2 ต่อเนื่องปี 3 เรียนที่ Wuhan University แล้วกลับมาเรียนปี 4 ที่คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ซึ่งหากนักศึกษาต้องการจะฝึกงานต่อที่ประเทศจีนก็สามารถทำได้ โดยค่าใช้จ่ายรวมค่าหอพักในช่วงที่ไปศึกษาใน Wuhan University ปีละประมาณ 23,000 หยวน หรือประมาณ 1 แสนบาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี กล่าวในตอนท้ายว่า ขณะนี้คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการหลักสูตร Double Degree กับอีก 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสหราชอาณาจักร ได้แก่ หลักสูตร Double Degree 2+2 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ สาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งจะทำร่วมกับ University of Derby สหราชอาณาจักร โดยนักศึกษาจะเรียนที่คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ในปี1 และ ปี 2 ส่วนปี 3 และปี 4 จะไปเรียนที่ University of Derby ซึ่งนักศึกษาสามารถฝึกงานที่ประเทศอังกฤษได้ด้วย และอีกหนึ่งหลักสูตรคือหลักสูตร Double Degree 1+1 ระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษา MBA ซึ่งจะทำร่วมกับ University of Northampton สหราชอาณาจักร โดยทั้ง 2 หลักสูตรคาดว่าจะพร้อมเปิดในปีการศึกษา 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต