สาธิต มศวประสานมิตร (ฝ่ายประถม)คว้ารางวัลแข่ง World GreenMech Contest 2019

วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 08:14 น.
สาธิต มศวประสานมิตร (ฝ่ายประถม)คว้ารางวัลแข่ง World GreenMech Contest 2019
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน World GreenMech Contest 2019

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ได้ส่งตัวแทนนักเรียน ทีม ICON STEAM เข้าร่วมการแข่งขัน STEAM ระดับนานาชาติที่ประเทศไต้หวัน โดยคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 Bronze Medal Winner โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กองศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ได้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แนว STEAM มีการฝึกซ้อมนักเรียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญสุตา จิรกิตตยากร เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเกี่ยวกับการออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพี้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด จนได้รับรางวัลชนะเลิศ Innovation in the Application of Science ในระดับประเทศ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในระดับประถมศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติในรายการ World GreenMech Contest 2019 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ เมืองไทจง ประเทศไต้หวัน และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 Bronze Medal Winner การแข่งขันระดับนานาชาติในครั้งนี้มีจำนวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจำนวน 144 ทีมทั่วโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ภาดาเอ็ดดูเคชั่น จำกัด โดยคุณภาดา อนันต์ศิริโชค กรรมการผู้จัดการ GIGO ประเทศไทย ถือเป็นการมอบประสบการณ์ที่ดีให้เด็กไทยได้มีโอกาสเข้าแข่งขันระดับนานาชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย