ธนาคารออมสินทำกิจกรรมเพื่อผู้สูงวัยด้วย

วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 15:13 น.
ธนาคารออมสินทำกิจกรรมเพื่อผู้สูงวัยด้วย
ธนาคารออมสินทำกิจกรรมเพื่อผู้สูงวัยด้วย

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ออมสินชวนรุ่นพี่ทำความดีจิตอาสา” กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สังคมผู้สูงวัยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ปีที่ 2 โดยผู้สูงวัย(รุ่นพี่)ชวนรุ่นน้องมาร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการ ทำกระเป๋าผ้า D.I.Y. ทำตุ๊กตาเพื่อผู้ป่วย รำไท้เก็กเพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์การค้าล้ง 1919 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562"