EXIM BANK ต้อนรับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน

วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 15:02 น.
EXIM BANK ต้อนรับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน
EXIM BANK ต้อนรับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายลีปะก้าว เจียลื่อ (ที่ 2 จากซ้าย) รองหัวหน้าแผนกปฏิบัติการสินเชื่อ ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน (Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public : BCEL) และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการ EXIM BANK เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้