52 ปี กปน. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมมอบโล่เกียรติคุณผู้ประกอบคุณประโยชน์ ปี 62

วันที่ 16 ส.ค. 2562 เวลา 18:20 น.
52 ปี กปน. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมมอบโล่เกียรติคุณผู้ประกอบคุณประโยชน์ ปี 62
 

มท.2 ร่วมยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 52 ปี “MWA CHANGE FOR BETTER : กปน. ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทย" กำชับ กปน. สร้างความมั่นคงในเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อประชาชน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 52 ปี 16 สิงหาคม 2562 ซึ่ง กปน. จัดงานภายใต้แนวคิด “Change for Better เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน” โดยเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ผ่าน 3 ด้านหลัก ได้แก่ • Change for Better Life ปรับเปลี่ยนท่อประปาใหม่ เพื่อให้บริการน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) • Change for Better Service พัฒนางานบริการ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของประชาชนในปัจจุบัน และ • Change for Better Giving มุ่งมั่นดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส รวมทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) อย่างต่อเนื่อง

นายนิพนธ์ กล่าวว่า กปน. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งที่สำคัญ ที่ให้บริการสาธารณูปโภคด้านน้ำ ในระดับต้น ๆ ของประเทศ สามารถทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และขอฝากให้ กปน. สร้างความมั่นคงในเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง ขอให้เร่งรัดโครงการปรับปรุงกิจการประปา และการขยายการให้บริการให้รองรับยุทธศาสตร์ชาติ รองรับการเติบโตของเมือง และความต้องการน้ำของประชาชนในอนาคต และขอความร่วมมือให้ทุกคนใช้น้ำประปาอย่างประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำใช้อย่างยั่งยืน

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน.กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ กปน. จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ด้านต่าง ๆ ดังนี้ • วันที่ 14 สิงหาคม 2562 มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จำนวน 227,650 บาท และสนับสนุนโครงการสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ศิริราชมูลนิธิ จำนวน 229,400 บาท • วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เปิดให้หน่วยงานภายนอกเข้าร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 52 ปี โดยรับเป็นเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ “กปน. ปันรอยยิ้ม เพื่อสังคม” และ “กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กปน.” แทนการรับกระเช้า ณ อาคารอเนกประสงค์ กปน. สำนักงานใหญ่ • วันที่ 17 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ให้บริการประชาชนเรื่องระบบงานประปา การตรวจหรือซ่อมท่อประปาเบื้องต้น ตามชุมชนต่าง ๆ 18 แห่ง ทั่วกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

นอกจากนี้ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 กปน. จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้ผู้ประกอบคุณประโยชน์แก่ กปน. ประจำปี 2562 โดยมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทบุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายนอก จำนวน 7 ราย ประเภทหน่วยงานราชการหรือเอกชน จำนวน 1 ราย และประเภทพนักงานหรือกลุ่มพนักงาน กปน. จำนวน 8 ราย รวมทั้งสิ้น 16 ราย อาทิ นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นางสาวสายสวรรค์ ขยันยิ่ง พิธีกรรายการข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้บรรยาย นายอำนาจ ชูวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน นายโสพัส สังขกรมานิต ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตสามเสน การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต