อพท.ยกระดับ“ผ้าภูอัคนี”ส่งกูรูด้านการออกแบบฝึกคนในชุมชน

  • วันที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 13:48 น.

อพท.ยกระดับ“ผ้าภูอัคนี”ส่งกูรูด้านการออกแบบฝึกคนในชุมชน

อพท.จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนออกแบบผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ้าภูอัคนี จ.บุรีรัมย์ ส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ เน้นใช้แรงบันดาลใจจากสิ่งใกล้ตัว วัสดุท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มช่องทางการตลาดนายพลากร บุปผาธนากร รักษาการผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า สำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบพัฒนาการท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดอีสานใต้ ได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่มีชื่อเสียง คือ นายวรวรรธน์ วราสถิรวัฒน์ (อาจารย์แจ็คกี้) จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชน เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าภูอัคนี ณ ชุมชนบ้านเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

สำหรับ นายวรวรรธน์ วราสถิรวัฒน์ ที่เป็นวิทยากรสอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ ได้เคยนำเสนอผลงานแฟชั่นที่ประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ส่วนการสอนให้แก่ชุมชนบ้านเจริญสุข ได้แนะนำให้ใช้แรงบันดาลใจจากสิ่งใกล้ตัว รวมถึงสอนเทคนิคการตัดเย็บ การตั้งราคา และช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งกิจกรรมการอบรมครั้งนี้นับว่า ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยชุมชนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ได้หลากหลาย โดยใช้วัสดุภายในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอด ตลอดจนถ่ายทอดให้แก่สมาชิกชุมชนด้วยกันเองต่อไป

นายพลากร กล่าวว่า โครงการนี้ อพท.ไม่ได้ทำเพียงแค่จ.บุรีรัมย์ แต่มีแนวทางที่จะพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชนอื่นๆ ที่ อพท. ดูแลในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์และอุบลราชธานี โดยจะมีการจัดกิจกรรมตามความต้องการของชุมชนใน 5 จังหวัด ตามนโยบายรัฐบาล

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ Community – Based Tourism (CBT) คือ การให้ชุมชนเป็นตัวตั้ง มีชุมชนเป็นเจ้าของการท่องเที่ยวและชุมชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว เพื่อการกระจายรายสู่ชุมชน และส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพและมีการจ้างงานในชุมชนมากขึ้น ทำให้คนในชุมชนไม่ต้องออกไปทำงานในเมืองใหญ่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ ในชุมชน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ