เติมความรู้ด้านดิจิทัลให้บุคลากรท้องถิ่นก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

  • วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

เติมความรู้ด้านดิจิทัลให้บุคลากรท้องถิ่นก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จับมืออบจ.สุพรรณบุรี เสริมสมรรถนะด้านดิจิทัลยกระดับข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเวทีสัมมนา “โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัล” ยกระดับข้าราชการ และบุคลากรท้องถิ่นก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการเสริมสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ต่อยอดนโยบายรัฐบาลด้วยการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

น.ส.วรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า การประเมินบุคลากรภาครัฐในจ.แพร่ เมื่อปี 2561 สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้านดิจิทัลให้กับภาครัฐในเขตพื้นที่ภาคเหนือได้แล้วกว่า 500 คน ความร่วมมือในครั้งนี้จึงนับเป็นการต่อยอดผลิตบุคลากรภาครัฐ ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้บริการประชาชน รองรับนโยบายรัฐบาล ในการก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

ด้านนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกอบจ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า พร้อมสนับสนุนบุคลากรเพื่อเข้ารับการประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล ให้กับบุคลากรท้องถิ่น ให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเที่ยงตรง น่าเชื่อถือ และยังเป็นการกระตุ้นให้มีการพัฒนาตัวเอง ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจ.สุพรรณบุรีได้ใช้เทคโนโลยีรองรับการให้บริการประชาชนมากขึ้น เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการเข้าถึงภาครัฐ

นอกจากนี้ อบจ.สุพรรณบุรี ได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้า มีแนวคิดพัฒนาเมืองสุพรรณบุรี ให้เป็นสมาร์ทซิตี้ (Smart City) ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริหารจัดการทั้งการท่องเที่ยว อาชีพ และอื่นๆ อีกหลายด้าน รองรับการแข่งขันภาคธุรกิจในอนาคต โดยนำร่องที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เป็นที่แรก ด้วยการใช้เทคโนโลยีเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว แนะนำร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงที่พัก ที่สำคัญคือการใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ข้อมูลเรื่องเส้นทาง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ