ไทยออยล์ร่วมกับม.ศิลปากรเปิดแสดงผลงานโครงการประกวดศิลปกรรม "ความสุขของคนไทย"

  • วันที่ 06 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 น.

ไทยออยล์ร่วมกับม.ศิลปากรเปิดแสดงผลงานโครงการประกวดศิลปกรรม "ความสุขของคนไทย"

ไทยออยล์ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดงานแสดงผลงาน โครงการประกวดศิลปกรรม ภายใต้หัวข้อ “ความสุขของคนไทย”

คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงผลงานศิลปกรรมจาก โครงการประกวดศิลปกรรมไทยออยล์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “ความสุขของคนไทย” พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกผลงาน ซึ่งสามารถสื่อความคิดสร้างสรรค์สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย วัฒนธรรมประเพณีที่ทรงคุณค่าและหลากหลาย ความเอื้ออารีและรอยยิ้ม อันแสดงถึงความสุขของสังคมไทย ซึ่งสื่อถึงเป้าหมายของกลุ่มไทยออยล์ในการที่จะ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน”

ข่าวอื่นๆ