จัดยิ่งใหญ่วันสตรีไทยปลุกพลังสตรีเป็นกำลังสำคัญช่วยเหลือสังคม

วันที่ 01 ส.ค. 2562 เวลา 20:33 น.
จัดยิ่งใหญ่วันสตรีไทยปลุกพลังสตรีเป็นกำลังสำคัญช่วยเหลือสังคม
สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดงาน“วันสตรีไทย” ปลุกพลังสตรีเป็นกำลังสำคัญช่วยเหลือสังคม พร้อมมอบเข็มสตรีไทยดีเด่น 150 ราย และมอบทุนการศึกษาเยาวสตรีไทยดีเด่น 25 ราย

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานจัดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานบริหารสภาสตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี 2562 พร้อมคณะกรรมการ ร่วมพิธี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

ดร.วันดี ถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมกล่าวอาเศียรวาท และรับฟังการกล่าวสุนทรพจน์ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” โดย ด.ญ.ปรีญาภรณ์ เอี่ยมพุก โรงเรียนดรุณราชบุรี จ.ราชบุรี จากนั้น ด.ญ.สุพรรษา สว่างแก้ว โรงเรียนบ้านหุบพริก จ.ราชบุรี กล่าวสุนทรพจน์ “บทบาทสตรีไทย”

นอกจากนี้ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้มอบเข็มและกล่าวแสดงความยินดีกับสตรีไทยดีเด่น และเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 150 ราย พร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 25 ราย

ทั้งนี้ ภายในงานมีนิทรรศการต่างๆประกอบไปด้วย 1.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เรื่องราวเนื้อหาเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ,พระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำเสนอเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อสภาสตรีแห่งชาติ 3.นิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

สำหรับ กิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย 1.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 2.ร้านจิตอาสา 904 และร้านโกลเด้น เพลซ 3.มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 4.มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์