กรมหม่อนไหมประกวดผ้าไหมอาเซียน เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนสร้างเครือข่ายระหว่างนักออกแบบและผู้ผลิตผ้าไหมระหว่างประเทศ

วันที่ 31 ก.ค. 2562 เวลา 18:03 น.
กรมหม่อนไหมประกวดผ้าไหมอาเซียน เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนสร้างเครือข่ายระหว่างนักออกแบบและผู้ผลิตผ้าไหมระหว่างประเทศ
 

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2562) นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม ร่วมเป็นเกียรติในการประกาศผลการประกวดผ้าไหมอาเซียน ประจำปี 2562 (ASEAN Silk Textile Contest 2019) ซึ่งกรมหม่อนไหมจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีการแข่งขันระหว่างนักออกแบบและผู้ผลิตผ้าไหมในภูมิภาคอาเซียน เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างนักออกแบบและผู้ผลิตผ้าไหมระหว่างประเทศ ซึ่งมีผู้สนใจส่งผ้าไหมเข้าประกวดกว่า 300 ผืน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในวงการผ้าไหมให้เกียรติเป็นคณะกรรมในการประกวดครั้งนี้

สำหรับการประกวดแบ่งออกเป็น 6 ประเภท โดยผลการประกวดได้แก่ ประเทศไทย ชนะเลิศประเภทผ้าไหมยกดอก, ประเทศอินโดนีเชีย ชนะเลิศประเภทผ้าไหมบาติก, ประเทศไทย ชนะเลิศประเภทผ้าไหมมัดหมี่, ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชนะเลิศประเภทผ้าไหมจก, ประเทศไทย ชนะเลิศประเภทผ้าไหมขิดไหม และประเทศไทย ชนะเลิศประเภทเทคนิคผสม ซึ่งหลังจากนี้จะได้มีการประชุมคณะทำงานส่งเสริมสินค้าหม่อนไหมอาเซียน ครั้งที่ 2 (The 2nd Meeting of the National Focal Point Working Group on Sericulture) ในการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศร่วมกัน

ทั้งนี้ ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และนำไปจัดแสดงในงาน“ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ ฮอลล์ 6-7 อิมแพค เมืองทองธานี