กองทุนระดับโลก ลงทุนศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร "เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์"

วันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 21:57 น.
กองทุนระดับโลก ลงทุนศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร "เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์"
ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ เปิดเผยว่า ทาง นอร์ท เฮเวน ไทย ไพรเวท อิควิตี้ ซึ่งเป็นกองทุนที่บริหารงานโดย มอร์แกน สแตนลี่ บริษัทการเงินระดับโลกได้ตัดสินใจลงทุน เพื่อเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัท

นายแพทย์ วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ ได้ก่อตั้งศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ เมื่อปี 2550 และได้พัฒนาจนศูนย์แห่งนี้ ได้เป็นศูนย์เพื่อการมีบุตรที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของประเทศ ด้วยบริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ การทำเด็กหลอดแก้ว และการทำอิ๊กซี่ ปัจจุบันมีคลินิคให้บริการเพื่อการมีบุตร จำนวน 4 แห่ง ใน 3 จังหวัด และจะเปิดสาขาแห่งที่ 5 ที่จ. ชลบุรี ภายในปีนี้ อีกทั้ง จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกองทุนของมอร์แกน สแตนลี่ ในการดำเนินกลยุทธ์การเติบโต รวมถึงการขยายธุรกิจในประเทศใกล้เคียง