ชวนร่วมกิจกรรมเดินวิ่งแบ่งปันสานฝันน้องชิงถ้วยพระราชทาน

วันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 20:47 น.
ชวนร่วมกิจกรรมเดินวิ่งแบ่งปันสานฝันน้องชิงถ้วยพระราชทาน
กรมการพัฒนาชุมชน ชวนคนรักสุขภาพร่วมโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) ชิงถ้วยพระราชทาน

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยน.ส.ปาณี นาคะนาท รองผวจ.นครนายก และนายพลธรรม พลการ ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจ.นครนายก ร่วมแถลงข่าวโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) ณ กรมการพัฒนาชุมชน

นายนิสิต เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท เมื่อปี 2522 เพื่อเป็นกองทุนสําหรับให้ความช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเหมาะสมตามวัย โดยในปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ทั้งนี้ ประกอบด้วย กองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางและจังหวัด 76 จังหวัด โดยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ เป็นประจําทุกปี และนําเงินกองทุนฯ ที่จัดหามาได้ นำไปช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาส และนำไปใช้ในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กก่อนวัยเรียนอายุแรกเกิดถึงหกปี โดยตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่ผ่านมา ได้มีการมอบทุนช่วยเหลือไปแล้วไม่น้อยกว่า 98,000 คน รวมเป็นเงินมากกว่า 120 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมกับจ.นครนายก จัดโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย.2562 ที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ และนำไปช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาส

สำหรับ การจัดกิจกรรมเดินวิ่งในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท ผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก 2. ประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท ผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึก และ3. ประเภท Half Marathon ระยะทาง 21 กิโลเมตร ค่าสมัคร 700 บาท ผู้เข้าเส้นชัยในประเภทนี้นอกจากจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ ชาย 1 ถ้วย และหญิง 1 ถ้วย

นอกจากนี้ ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเป็นกรณีพิเศษ ทางโครงการจะเปิดช่องทางรับสมัครประเภท VIP โดยมีค่าสมัครขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก พร้อมใบประกาศนียบัตร จึงขอเชิญชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 ส.ค.2562 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.runlah.com/events/cdf19