สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจิมป้ายสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

วันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 18:25 น.
สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจิมป้ายสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจิมป้ายสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯที่จัดทำขึ้นใหม่เพื่อทดแทนป้ายเก่าที่ชำรุดเสียหาย ก่อนย้ายไปยังสถานที่แห่งใหม่

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจิมป้ายสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่จัดทำขึ้นใหม่ เพื่อทดแทนป้ายเก่าที่ชำรุดเสียหาย ประกอบกับได้ย้ายที่ทำการจากบ้านมนังคศิลา ซึ่งรัฐบาลขอคืนเพื่อนำไปใช้เป็นหอเกียรติยศนายกรัฐมนตรีไทย ไปอยู่สถานที่แห่งใหม่ย่านถนนพิชัย โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯร่วมพิธี

ดร.วันดี กล่าวถึงความเป็นมาของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯว่า ก่อตั้งขึ้นโดย ผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ในอดีตเป็นครูโรงเรียนจ.พิษณุโลก ภริยาจอมพล ป.พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี ริเริ่มก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติฯ เมื่อ พ.ศ. 2499 ขณะดำรงตำแหน่งประธานสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยเห็นว่า น่าจะได้มีการจัดตั้งสภาสตรีแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นสถาบันอันเป็นตัวแทนและเป็นที่รวมความคิดเห็นของสตรีไทยทั้งชาติ สภาสตรีแห่งชาตินี้จะเป็นสถาบันอันมิใช่องค์การรัฐบาล และไม่เป็นฝ่ายของพรรคการเมืองใดเลย และจะมีองค์การสตรีต่างๆ เป็นสมาชิกสามัญ

ทั้งนี้ สภาสตรีแห่งชาติฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงรับสภาสตรีแห่งชาติฯไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2504 จึงใช้ชื่อว่า “สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์” ใช้ชื่อย่อว่า “ส.ส.ช.” และเพื่อปฏิบัติตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ได้จดทะเบียนใหม่ใช้ชื่อว่า “สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์” ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2537 เป็นต้นมา

ดร.วันดี กล่าวว่า ในวันที่ 1 ส.ค.ของทุกปี คือวันสตรีไทย การจัดงานวันสตรีไทยประจำปี 2562 นี้ จะมีความพิเศษมาก เนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค. 2562

พร้อมทั้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2562 และ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 41 พรรษา เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2562 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและด้วยความจงรักภักดี