“ไอคอนสยาม ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

วันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 16:55 น.
“ไอคอนสยาม ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน”
 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไอคอนสยาม ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนชาวไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติในพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในงาน “ไอคอนสยาม ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” พร้อมชมการแสดงน้ำพุเต้นระบำผสานแสงสีเสียงประกอบบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ และฉายภาพความประทับใจของพสกนิกรเมื่อครั้งงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประกอบการแสดงน้ำพุ ณ ริเวอร์พาร์ค ไอคอนสยาม