ร้อยเอ็ดเตรียมจัดงานใหญ่

วันที่ 29 ก.ค. 2562 เวลา 16:25 น.
ร้อยเอ็ดเตรียมจัดงานใหญ่
มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด แถลงความพร้อมเต็มที่เป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่

โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพที่แตกต่าง ได้รับโอกาสทางการเรียนรู้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยเชิญนักวิชาการ, คนดัง,นักแสดง มาสร้างแรงบันดาลใจตลอดงาน ระหว่าง  วันที่ 7-10 ส.ค. นี้ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด