“หลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต”

วันที่ 29 ก.ค. 2562 เวลา 15:35 น.
“หลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต”
ปัจฉิมนิเทศ เครือข่ายศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า

นายเควิน ฉ็อก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย (ที่4-ซ้าย/แถวยืนหลัง)  ร่วมกับ ศาตรจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (ที่5-ซ้าย/แถวยืนหลัง) ร่วมกันเป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษา หัวข้อเรื่อง “หลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต” สำหรับเครือข่ายศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานยาง และได้รับทุนสนับสนุนจาก มูลนิธิเทมาเส็ก สาธารณรัฐสิงคโปร์

นำโดย นายเบเนดิค ชอง ประธานกรรมการบริหาร (ที่3-ซ้าย/แถวยืนหลัง) โดยมีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงข้าราชการและบุคลากรภาครัฐระดับกลาง ร่วมเข้ารับวุฒิบัตรสำเร็จหลักสูตรดังกล่าว จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องราชดำเนิน  โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เมื่อเร็วๆนี้

บทความแนะนำ