พัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

วันที่ 26 ก.ค. 2562 เวลา 17:00 น.
พัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
 

(24 ก.ค.62) เวลา 10.30 น. กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยปลูกต้นหางนกยูงฝรั่ง จำนวน 1,010 ต้น เพื่อสร้างความร่มรื่น สวยงามภายในสวนวชิรเบญจทัศ โอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเพทมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร

กิจกรรมในวันนี้ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และผู้บริหารกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรม และรับมอบต้นไม้จากภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุน จำนวน 1,010 ต้น สำหรับนำไปปลูกร่วมกันภายในสวนวชิรเบญจทัศ และเยี่ยมชมทุ่งดอกไม้ อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร ภายในสวนวชิรเบญจทัศ รวมทั้งชม “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

สำหรับภาคีเครือข่ายร่วมบริจาคต้นหางนกยูงฝรั่ง จำนวน 1,010 ต้น เพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ครั้งนี้ ประกอบด้วย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) กลุ่มบริษัท นายเลิศ จำกัด บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่งอเมริกา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โดยสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ร่วมออกแบบพื้นที่ปลูก และประชาชนจิตอาสาร่วมปลูก และปรับภูมิทัศน์สวนวชิรเบญจทัศให้มีความสวยงามเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวระดับประเทศ

เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ครบ 1แสนต้น

โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งสร้างความตระหนักในการดูแลรักษาต้นไม้ โดยตั้งเป้าปลูกต้นไม้ในพื้นที่ให้ได้ 1 แสนต้น เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพ.ค.62 – พ.ค.63 รวมระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเมื่อโครงการนี้สิ้นสุดลง ต้นไม้ที่ได้รับการปลูกและดูแลในโครงการดังกล่าว จะเจริญเติบโตให้ร่มเงา สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเบื้องต้นสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต 50 เขต ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ ในบริเวณพื้นที่ว่างสาธารณะ สวนสาธารณะ หน่วยงานราชการต่าง ๆ หน่วยงานภาคเอกชน โรงเรียน ศาสนสถานต่าง ๆ และชายทะเลบางขุนเทียนไปแล้ว จำนวน 20,595 ต้น ทั้งนี้ ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ สามารถบันทึกข้อมูลการปลูกต้นไม้ พร้อมแชร์ข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น "WE GROW" เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกไว้ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นดังกล่าว ยังเป็นเสมือนคลังข้อมูลความรู้เรื่องต้นไม้ รวมถึงวิธีการปลูก และการบำรุงดูแลรักษา เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนที่สนใจได้รับทราบ พร้อมแสดงภาพรวมสถิติการปลูกต้นไม้ เพื่อร่วมกันก้าวไปสู่เป้าหมายที่กำหนดอีกด้วย

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน เข้าร่วมโครงการฯ โดยบริจาคและร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานคร ให้มีความร่มรื่น สวยงาม และแก้ปัญหามลพิษร่วมกัน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2203 2966 ต่อ 2527 หรือที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต