“ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร” ที่วิทยาลัยดุสิตธานี

  • วันที่ 25 ก.ค. 2562 เวลา 15:06 น.

“ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร” ที่วิทยาลัยดุสิตธานี

 

ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ (แถวหน้า ที่ 5 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของวิทยาลัยดุสิตธานี นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมทั้งนักศึกษาของวิทยาลัย ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยดุสิตธานี

ข่าวอื่นๆ