มท.ผนึกกปน.เดินหน้าขับเคลื่อนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

วันที่ 24 ก.ค. 2562 เวลา 21:57 น.
มท.ผนึกกปน.เดินหน้าขับเคลื่อนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
มหาดไทยจับมือ กปน.สานต่อกิจกรรม "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน เดินหน้าขับเคลื่อนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ปี 2 เพื่อรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ให้กับหน่ายงานต้นแบบที่สำคัญของสังคม คือบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อร่วมกันช่วยเผยแพร่ความรู้ไปสู่ชุมชน และเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนการประหยัดน้ำอย่างยั่งยืน โดยมี นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวรายงาน ณ ลานศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายปวิณ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จในการดำเนินโครงการ “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย กปน.ปีที่ 2 แล้ว นอกจากจะเป็นผู้ริเริ่มแล้วยังได้เชิญชวนหน่วยงานที่เป็นต้นแบบที่ดีของสังคม และเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชุมชน ทั้งในพื้นที่กทม. นนทบุรี และ สมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม และขอบคุณกปน.ที่ได้ต่อยอดโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน ในการรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กปน. ยังได้มอบตู้น้ำดื่มเย็นให้กับกระทรวงมหาดไทย และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่ม ทั้งยังช่วยลดการใช้พลาสติกลงด้วย จึงขอเป็นกำลังใจให้กปน.ที่จะสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา และสานต่อยอดโครงการน้ำประปาดื่มได้ต่อไป

สำหรับโครงการ “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ปี 2 นี้ เป็นหนึ่งในนโยบาย “CHANGE FOR BETTER เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน” ที่ กปน.ได้จัดทำขึ้น โดย กปน.ได้จัดกิจกรรมรวมกับ 4 หน่วยงาน คือ กระทรวงมหาดไทย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามฯ โรงเรียนวัดราชบพิธ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) และในปี 2562 ได้มีการขยายผลการดำเนินงานไปยังโรงพยาบาล รวมมีหน่วยงานต้นแบบทั้งสิ้น 12 แห่ง

ทั้งนี้ ประกอบด้วย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร วัดชลประทานรังสฤษฏ์ วัดอโศการาม โรงเรียนบ้านบางกะปิ โรงเรียนชลประทานวิทยา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โรงพยาบาลกลาง ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ และโรงพยาบาลบางพลี เพื่อเป็นแบบอย่างในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และช่วยเผยแพร่ความรู้ไปสู่ชุมชนอื่นๆ