Retirement Expo Thailand 2019 งานปฏิวัติชีวิตหลังเกษียณ

  • วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 14:56 น.

Retirement Expo Thailand 2019 งานปฏิวัติชีวิตหลังเกษียณ

ปฏิวัติไลฟ์สไตล์หลังเกษียณ Retirement Expo Thailand 2019

รวมนวัตกรรมเพื่อคนสูงวัย ที่วัยทำงานต้องรู้ร่วมปฏิวัติไลฟ์สไตล์หลังเกษียณ งานเดียวเพื่อคนทุกคน Retirement Expo Thailand 2019 มหกรรมไลฟ์สไตล์วัยเกษียณรูปแบบใหม่ เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย วางแผนชีวิตอย่างมีสไตล์ ไม่เป็นภาระลูกหลานและสังคม พบกับไฮไลท์ “นวัตกรรมทางการเงิน” เรื่องที่คนทุกวัยไม่ควรมองข้าม วันที่ 15 - 17 พ.ย. 2562 ณ เวสต์เกตฮอลล์ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต

“สังคมผู้สูงอายุ” เป็นประเด็นทางสังคมที่ได้รับความสนใจในวงกว้าง เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนในสังคม จากข้อมูลของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ระบุว่า ในปี 2560 ประเทศไทยไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 11.3 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.1 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าในปี 2564 ไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ดังนั้น การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงเป็นเรื่องของทุกคน และไม่ได้หมายความว่า ต้องรอให้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุก่อนเท่านั้น จึงจะเตรียมรับมือกับเรื่องนี้

ดร.ชาติชาย มีสุขโข นักวางแผนทางการเงิน CFP ผู้ก่อตั้ง CMSK Wealth & Academy ร่วมกับ อาจารย์ปัญญ์วิณิชา ชนะรัชชรักษ์ นักวิชาการผู้ให้ความรู้ด้านการวางแผนเพื่อการเกษียณ อดีตผู้จัดการสมาคมกองทุนเลี้ยงชีพ และคุณนวินดา วิธีเจริญ ผู้บริหาร บริษัท เดคาวิว จำกัด จึงได้ริเริ่มจัดงาน "Retirement Expo Thailand 2019” มหกรรมไลฟ์สไตล์วัยเกษียณรูปแบบใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ โดยได้รวบรวมนวัตกรรมและความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนวัยทำงาน กลุ่มครอบครัว และประชาชนทั่วไป

ดร.ชาติชาย กล่าวว่า การเกษียณเป็นเรื่องใหญ่ของทุกคนดังนั้น จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างไร และมีอะไรบ้างที่ช่วยให้ชีวิตในวัยเกษียณ สามารถดำรงอยู่ได้ โดยไม่เป็นภาระของลูกหลานและสังคม โดยปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็ก วัยรุ่นและวัยทำงาน มีสัดส่วนที่ลดลง ภาพที่เห็นได้ชัดคือปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการวางแผนด้านสุขภาพและการเงินสำหรับวัยเกษียณ จึงเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆ

"Retirement Expo Thailand 2019 เป็นการสร้างคอมมูนิตี้เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารในกลุ่มผู้สูงอายุ และจุดประกายให้ทุกคนตระหนักถึงการวางแผนที่เป็นระบบ อีกทั้งจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับนวัตกรรมของผู้สูงอายุในอีกรูปแบบหนึ่ง คือ นวัตกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นอีกนโยบายของธนาคารที่คนทั่วไปยังไม่รู้ โดยธนาคารต่างๆ จะนำออกมานำเสนอให้ทุกคนได้ศึกษา และทำความเข้าใจกันมากขึ้นในงานนี้โดยเฉพาะ” ดร.ชาติชาย กล่าว

อาจารย์ปัญญ์วิณิชา กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ส่งผลให้การวางแผนเกษียณเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการวางแผนนั้นต้องประกอบด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้จริง ภายในงาน Retirement Expo Thailand 2019 จึงได้รวบรวมไลฟ์สไตล์และสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ ทั้งด้านการวางแผนสุขภาพ การวางแผนทางการเงิน การวางแผนการทำงาน สวัสดิการผู้สูงอายุ ไลฟ์สไตล์หลังเกษียณ และการวางแผนใช้ชีวิต ที่สามารถทำประโยชน์และให้คุณค่ากับสังคมคนรอบข้าง

ภายในงาน Retirement Expo Thailand 2019 ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อเสวนาต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ “แก่อย่างมีคุณภาพ” วิธีการดูแลสุขภาพให้ปราศจากโรคร้าย, รายได้น้อยต้องเตรียมตัวเกษียณอย่างไร?, สวัสดิการและสิทธิประโยชน์จากภาครัฐที่เราอาจไม่รู้, ไม่ได้ทำงานประจำแล้วเงินก็ยังงอกได้! , ปรับปรุงบ้านสำหรับวัยรุ่นเดอะสมัยใหม่ ฯลฯ อีกทั้งยังมีเซเลบริตี้ อาทิ คุณจิ๊บ-วสุ แสงสิงแก้ว , คุณหนุ่ม-ศรราม เทพพิทักษ์ และ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน มาร่วมเสวนาในหัวข้อ Smart Retirement เพื่อแชร์ไลฟ์สไตล์ การดูแลตัวเอง และการวางแผนอนาคตในทุกเรื่องอย่างสมาร์ท

อาจารย์ปัญญ์วิณิชา กล่าวเพิ่มเติมว่า งาน "Retirement Expo Thailand 2019" จัดขึ้นเพื่อกลุ่มคนที่กำลังเกษียณและกลุ่มอื่นๆ ที่ต้องการวางแผนชีวิตในระยะยาว โดยงานนี้จะเป็นศูนย์กลางในการกระจายความรู้ และสิ่งจำเป็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเกษียณ เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐในการให้ประชาชนช่วยกันดูแลตนเองในยามเกษียณ

ด้านคุณนวินดา กล่าวว่า Retirement Expo Thailand 2019 ถือเป็นครั้งแรกของงานมหกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่ครบวงจร และเป็นมากกว่างานแสดงสินค้า โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้ารับคำปรึกษาเพื่อวางแผนรับมือกับการเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ ภายในงานจะได้พบกับบูธการเงิน การธนาคาร การท่องเที่ยว สุขภาพและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ถือเป็นงานที่รวบรวมนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุมานำเสนอให้กับทุกคนที่สนใจ สามารถเข้าชม เลือกซื้อ และเลือกวางแผนด้านต่างๆ ได้ภายในงานเดียว

Retirement Expo Thailand 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562 ณ เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลเวสต์เกต ติดตามและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายข้อมูลผู้จัดงาน Retirement Expo 2019 โทร 09-4149-6020 LINE ID : retirementexpo เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/retirementexpothailand Email : info@retirementexpothailand.comwww.retirementexpothailand.com

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ