MQDC ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการสร้างเมือง Smart City ในกลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการดำรงธุรกิจอย่างยั่งยืน

วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 14:06 น.
MQDC ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการสร้างเมือง Smart City ในกลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการดำรงธุรกิจอย่างยั่งยืน
บรรยายใต้ภาพ (จากซ้ายไปขวา) คุณณรงค์เวทย์ วจนพานิช ผู้อำนวยการฝ่าย B2B Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี, คุณสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ ประธานผู้อำนวยการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC), คุณนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี, คุณวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ-การจัดจำหน่ายและช่องทางค้าปลีก ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี และคุณวิชัย รายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี

กรุงเทพ 22 กรกฏาคม 2562, คุณสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ ประธานผู้อำนวยการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้หัวข้อ Smart City ในงานประชุม Moving

Toward Circular Economy ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นโดยธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ณ วิสซ์ดอม คลับ ชั้น 4 ในโครงการ  101 True Digital Park โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โอกาสนี้ได้แบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์การสร้างเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart Cityควบคู่กับการดำเนินธุรกิจด้วยหลัก Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน ภายในไลฟ์สไตล์คอมเพล็กซ์ 101 True Digital Park อาทิ การใช้เทคโนโลยีที่สร้างพลังงานจากการเดินเท้า (Pavegen) ซึ่งเปลี่ยนการสั่นสะเทือนเมื่อมีการเดินผ่านเป็นพลังงานไฟฟ้า มาใช้เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย รวมถึงการให้บริการ Bag Sharing ให้ยืมกระเป๋ารีไซเคิลผลิตจากตาข่ายกันฝุ่นที่ใช้แล้วแทนการใช้ถุงพลาสติก ส่งผลให้โครงการ 101 True Digital Park ได้รับรางวัล Smart Cities – Clean Energy จากกระทวงพลังงาน และมูลนิธิอาคารเขียวไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต