กรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC เปิดงาน IRPCT Go APACC Gold

วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 13:24 น.
กรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC เปิดงาน IRPCT Go APACC Gold
 

เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน IRPC Go APACC Gold โดยมี ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัย เทคโนโลยีไออาร์พีซี กล่าวต้อนรับ และนำเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมปทุมราช อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ซึ่งในปีนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการ การ อาชีวศึกษาให้เป็นตัวแทน วิทยาลัยอาชีวศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรมของประเทศที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา APACC (Asia Pacific Accreditation and Certification Commission) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานอาชีวศึกษาระดับเอเชียแปซิฟิก โดยวิทยาลัยฯ มีแผนที่จะเข้ารับการตรวจประเมินในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้หากผ่านการประเมินวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีจะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาประเภทช่าง อุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณณิชชา จิรเมธธนกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน คุณวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร คุณปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร ผู้บริหารของไออาร์พีซี ดร.ไพบูลย์ ใสยาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน APACC ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีเปิดงานฯ ด้วย จากนั้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของแผนกต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ซึ่งให้การบรรยายโดยครูและนักศึกษาทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานอาชีวศึกษาระดับสูงของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี